Hoe behoren de ouders rechtvaardig jegens hun kinderen te handelen?

Detail van de Vraag
Salam alaykoem, Wat is uw oordeel over een moeder die niet rechtvaardig is? De ene zoon of dochter beter behandelen en de ander minder. Djazaak Allahoe ghayran! Wa salaam!
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Volgens de Hanafi mogen de ouders een kind meer geven dan aan het andere kind, echter is dit moreel gezien niet goed. Er zijn ook geleerden die aangeven dat wanneer het goed oneerlijk wordt verdeeld, dit geen gift kan zijn.

Een aspect waar onze Profeet (v.z.m.h.) veel aandacht aan gaf, was gelijkheid. Gelijk behandelen behoort zowel thuis als in een moskee te gebeuren. Het maakt dan niet uit of de kinderen ouder of jonger, meisjes of jongens zijn, gelijk behandelen is zeer belangrijk.

Over deze gelijke behandeling heeft onze Profeet (v.z.m.h.) het volgende gezegd en naar gehandeld:

“Allah houdt er -tot zelfs een kus- van om op elk gebied rechtvaardig onder de kinderen te zijn.” [qtip:(1) | el-Câmius-Sağîr, II/297]

Ook heeft de Profeet (v.z.m.h.) het volgende gezegd:

“In dit volk waar een leraar de taak op zich heeft genomen drie leerlingen op te leiden, en hij een rijke en arme leerling niet gelijk opleidt, zal in het hiernamaals met de bedriegers wederopstaan.” [qtip:(2) | İbnu Sahnun, age, p.353]

De geleerden zeggen over het gelijk behandelen het volgende:

“De wereld en het hiernamaals staan in evenwicht door rechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid onder kinderen leidt tot haat, en zorgt ervoor dat zij enerzijds jegens hun ouders haat zaaien en anderzijds vijandschap creëren. Hierdoor zullen zij jegens hun ouders en elkaar onrechtvaardigheid zaaien.” [qtip:(3) | Münâvî, Feyzul-Kadîr, V/557]

Een belangrijke kanttekening is dat wanneer een ouder één kind meer goederen geeft, er niet gezegd mag worden waarom hij hem/haar meer heeft gegeven dan de ander, omdat het goed dat hij heeft, zijn halal goed is; hiermee kan hij doen wat hij wilt. Dit kan echter we leiden tot de eerder vermelde nadelen.

Al concluderen, kunnen we het volgende zeggen:

  1) De ouder hoort rechtvaardig jegens zijn/haar kinderen te handelen. Hier heeft onze Profeet (v.z.m.h.) ook heel erg op gestuurd en naar gehandeld.

  2) Als men rechtvaardigheid onder de kinderen wilt, behoort men de ouder er niet toe te dwingen. Men kan dus niet zeggen dat wanneer de ouder niet gelijk behandeld, hij niet direct een zondaar is. Onze Profeet (v.z.m.h.) heeft dit niet verboden, maar wel duidelijk gemaakt dat Hij (v.z.m.h.) hier niet blij mee is. Het is dus geen zonde.

Aan de andere kant is het verplicht dat het kind jegens zijn/haar ouders goed handelt en hen niet betreurt. Als een daad hen pijn zal doen, behoort men hier zeer op te letten.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 6.453 times
In order to make a comment, please login or register