Is het mogelijk dat engelen tegelijkertijd op meerdere plekken aanwezig kunnen zijn?

Detail van de Vraag
Is het mogelijk dat engelen tegelijkertijd op meerdere plekken aanwezig kunnen zijn?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Of engelen tegelijkertijd op meerder plekken aanwezig kunnen zijn en verschillende werken tegelijkertijd kunnen verrichten zijn vragen die veel gesteld worden. In de kern van deze vraag zit weer het kunnen van de mens, welke de mens als enige maatstaf gebruikt.

Het zestiende woord uit de serie van de Risale-i Nur van Bediuzzaman Said Nursi, geeft ook in één opzicht het beste antwoord op deze vraag… Nadat in deze hoofdstuk de aandacht getrokken  wordt naar de mens die een mat en materieel schepsel is,  die tegelijkertijd op meerdere spiegels vertoond kan worden zonder dat de manifestatie van zijn eigenschappen en bijzonderheden te zien zijn op deze spiegels, wordt de aandacht getrokken naar de zon, die uit licht en materie bestaat, juist wel gemanifesteerd wordt op de spiegels met zijn licht, warmte en kleuren. De aandacht wordt hiermee getrokken naar de engelen, die uit noer (licht) bestaan en daardoor tegelijkertijd op meerdere plekken aanwezig kunnen zijn.

In het Lemaat gedeelte van hetzelfde werk wordt ‘’tegelijkertijd op meerder plekken aanwezig zijn’’  uitgelegd met een prachtig voorbeeld: het woord

Één woord die het mond verlaat en tegelijkertijd vernomen wordt door meerdere oren is vele malen verhevener dan een zon die zichzelf manifesteert op spiegels. Hier is het niet de manifestatie van het woord die de oren bereikt, maar het is het woord zelf die de oren bereikt.

Het onderwerp zal ik beëindigen met weer een citaat uit de Risale-i Nur:

Het verstand van de mens begrijpt dit niet, diegene die geen engel is zal het niet weten.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 8.005 times
In order to make a comment, please login or register