De schrijvende engelen nemen afstand van de mens wanneer hij een bezoek naar de wc brengt en geslachtsgemeenschap heeft. Hoe worden dan de daden genoteerd tijdens het verrichten ervan?

Detail van de Vraag
De schrijvende engelen nemen afstand van de mens wanneer hij een bezoek naar de wc brengt en geslachtsgemeenschap heeft. Hoe worden dan de daden genoteerd tijdens het verrichten ervan?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De engelen komen voort uit de eigenschap “het willen”. Zij worden gekend als “de wet van de creatie”, en zijn tevens de uitvoerders en waarnemers van de creaties die functioneren in het heelal. Iets dat een wil en functie heeft, functioneert volgens de krach van God.

In sommige ayah’s in de Koran wordt er over deze engelen gesproken. In Soerah Ra’d vers 11 staat bijvoorbeeld:

“Er zijn voor hem (de Boodschapper) bewakers (engelen) voor en achter hem; zij bewaken hem door het gebod van Allah.”

Dit vers wordt in een Koran exegese (Tafsir) zo uitgelegd:

Er zijn acht engelen die nooit afstand nemen van de mens. Vier van hen doen dienst tijdens de dag en de andere vier tijdens de nacht. Twee van deze vier engelen zijn wakende engelen (hafaza) en de andere twee zijn schrijvende engelen (kiramen katibin)  De wakende engelen beschermen de mens en de andere twee noteren de verrichte goede en slechte daden.

De bekende exegeet Imam Mücahid zegt het volgende over de wakende engelen: ‘’Allah (c.c.) heeft engelen die als taak hebben de mens te beschermen. Zij beschermen de mens als ze wakker zijn en in hun slaap van geesten, mensen en andere schepselen met slechte intentie.”

Deze engelen zijn altijd met de mensen. Alleen soms laten ze de mens achter en nemen ze afstand. In een hadith legt de Profeet (vzmh) deze kwestie als volgt uit:

“Er zijn engelen die samen met jullie zijn en nooit afstand nemen. Zij nemen alleen afstand als men naar de wc gaat en als men geslachtsgemeenschap heeft. Wees dus jegens hen beschaafd en vereer hen.”[qtip:1| Muhtasar Ibni Kesir, 2:273]

In Soerah Infithar wordt er het volgende verteld over de schrijvende engelen:

‘’En voorwaar, er zijn zeker bewakers (engelen) over jullie. Eervolle, schrijvende. Zij weten wat jullie doen’’.[qtip:2| Soerah Al Infithar, 10-12]

Uit een hadith leren wij hoe zij te werk gaan. De profeet (vzmh) heeft het volgende gezegd:  “De engelen die jullie verrichte daden schrijven, komen elke dag voor Allah tevoorschijn. Het geschrevene staat op de voorkant van de bladzijde. Op de achterkant staat de vergiffenis die een dienaar heeft gevraagd. Allah (c.c.) zegt tegen Zijn engelen: “Alle zondes die op deze pagina staan, heb ik vergeven.”[qtip:3| Ruhu’l-Meani, 30: 65]

Daarom is het heel belangrijk om direct na een fout of een zonde om vergiffenis te vragen. De exegese van deze verzen wordt door Alusi als volgt gedaan: ‘’Van de schrijvende engelen zijn de engelen die de goede daden opschrijven op de rechter schouder, en die de slechte daden opschrijven op de linker schouder. De rechter is betrouwbaarder dan de linker.” Dus een dienaar die een zonde begaat en binnen zes uur niet om vergiffenis vraagt, geeft toestemming om de zondes op te laten schrijven. Deze engelen nemen alleen afstand van de mens wanneer men een bezoek brengt aan de wc en geslachtgemeenschap heeft. Maar dat de engelen afstand hebben genomen, wilt niet zeggen dat het een belemmering vormt voor het weten en schrijven van de daden. Allah (c.c.) zal een signaal creëren voor de engelen waarmee ze kunnen weten wat er zich in het binnenste van een mens afspeelt. Ze zullen de dienaar niet verlaten tot aan zijn dood. Na zijn dood zullen ze bij zijn graf aanwezig zijn. Tot aan de heropstanding zullen ze voor hem Allah verheerlijken en prijzen (Tesbih, Tehlil, Tekbir) en ook zullen ze zijn beloningen schrijven. Dus, dat de engelen voor een bepaalde tijd afstand nemen van de mens, wil niet zeggen dat dit een belemmering vormt voor het schrijven van slechte en goede daden.[1] Muhtasar Ibni Kesir, 2:273

[2] Soerah Al Infithar, 10-12

[3] Ruhu’l-Meani, 30: 65

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 14.255 times
In order to make a comment, please login or register