Als je het rituele gebed niet op tijd hebt verricht, kan je deze dan een dag later nog inhalen?

Detail van de Vraag
Als je je gebeden niet hebt gebeden en er is al een dag voorbij kun je ze dan nog steeds inhalen?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Het verplichte gebed op tijd bidden wordt ook wel “vervullen van de geboden” genoemd, bidden als de tijd verstreken is, wordt “inhalen” genoemd en een gebed dat verbroken is opnieuw bidden, noemt men “goedmaken”.

Het rituele gebed wordt óf bewust niet op tijd gebeden met de intentie om deze later in te halen, óf het wordt wegens een tekortkoming onbedoeld gemist. Het gebed bewust missen en deze later inhalen is een grote zonde. Men moet afstand nemen van zo’n handeling. Men moet het gebed direct inhalen bij het begaan van een dergelijke grote fout en zijn plicht jegens Allah nakomen. Want wanneer de dood hem zal treffen, is onbekend. Want als de dood komt en men onvoorbereid treft, dan zal men met “schulden” naar het hiernamaals vertrekken.

Hoewel met van zijn schulden gevrijwaard wordt als men het niet op tijd verrichte gebed inhaalt, is het noodzakelijk om berouw te tonen en Allah om vergiffenis te vragen. Dus hiervoor dient men het gebed in te halen en berouw te tonen.

Vergeten, slapen of wegens een ander geldig excuus het gebed niet op tijd kunnen verrichten, moet alsnog zo snel mogelijk ingehaald worden wanneer men zich dit weer herinnert of als het geldige excuus opgeheven is.

Er zijn bepaalde gebreken/excuses waarbij men het gebed niet hoeft in te halen. Bijvoorbeeld vrouwen die menstrueren of bloedverliezen na de bevalling (lochia), epilepsie, krankzinnigheid zijn dit soort gebreken. Het is zelfs verboden voor een vrouw om het rituele gebed te verrichten tijdens menstruatie of bloedverlies.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 14.370 times
In order to make a comment, please login or register