FAQ in the category of Offergift - Offer

1 Is het offerfeest een wreedheid?

Hier is eigenlijk geen sprake van bezorgdheid om dierenwelzijn, het gaat eerder om boosheid tegenover mensen die hun geloof uitvoeren. Elk jaar protesteren er mensen tegen het offerfeest. Iedereen is vrij in zijn keuze om vlees te consumeren of niet. Allah heeft de aarde, het water, de lucht, de planten en de dieren (wiens vlees eetbaar is) voor de mensen geschapen. Zolang het ecologisch evenwicht niet verstoord wordt, kan iedereen hier gebruik van maken. 

Volgens de statistieken worden er dagelijks 17 miljoen dieren geslacht. Op jaarbasis is dat meer dan 6 triljoen. In de islamwereld worden er tijdens het offerfeest rond de 3 miljoen dieren geslacht. De dagen na het offerfeest worden er minder dieren geslacht in de moslimlanden. Uit deze kringen worden er zelden protesten geuit tegen allerlei dierenleed in de wereld zoals de jacht voor plezier, het levend voeren van dieren aan slangen, overmatige vleesconsumptie in de ontwikkelde werelddelen, het levend koken van kreeften en pijnigen van dieren… Het is onbegrijpelijk dat men zich stoort aan het jaarlijkse offerfeest in de Islam, waarbij het vlees vooral aan de minder bedeelden uitgedeeld wordt. Het lijkt er sterk op dat het offerfeest vooral stoort omdat het past in de algemene anti-Islam sfeer die er de laatste jaren heerst in de wereld.

Het offer in de Islam is tevens een grote genade voor de dieren. Want de toestemming om het vlees van dieren te consumeren heeft ervoor gezorgd dat deze dieren belangrijk zijn geworden. Als we enkel de andere dierlijke producten mochten consumeren zoals eieren, melk en de kracht van de dieren, zouden de dierenpopulaties te groot worden. De dieren zouden oud worden en aftakelend sterven. Ziektes konden zich meer verspreiden wat kan leiden tot het verdwijnen van leven. Dieren die gehouden worden omwille van het offer zouden misschien niet zoveel voorkomen en uitsterven, omdat ze niet belangrijk gevonden worden. Vooral dieren die te oud en ziek worden, zouden genadeloos afgemaakt worden. De Islam beveelt daarom dat sommige dieren moeten geconsumeerd worden zodat ze (voor ziekte en ouderdom) geslacht worden. Dit offerbevel is dus een genade voor zowel de mensen, de dieren als de wereld.

Dieren zijn vrijgesteld van geleden leed en toekomstige schrik omdat zij niet over rede beschikken. Een dier bekommert zich dus niet over gisteren of morgen, enkel het moment. Wie wil commentaar geven over het offerfeest mag daarom niet vergeten dat dieren niet over rede en verstand beschikken zoals mensen. Bijvoorbeeld: een dier dat te offer gelegd wordt, zal niet wanhopen over de pijn die het zal lijden, de jongen die achterblijft of het vee dat het verlaat. Enkel de korte pijn terwijl het geofferd wordt. De islam schrijft voor om die pijn zo kort mogelijk te houden door een scherpe mes te gebruiken en het dier niet te laten afzien.

De profeet werd boos aan iemand omdat deze laatste het mes voor de ogen van het offerdier aan het slijpen was voor het offeren. ‘Wil je het dier meermaals doden?! Waarom veroorzaak je zoveel leed aan het dier door deze daad?’ Zei de profeet.1 Wij zien door deze overlevering van de profeet dat hij het dier zelfs bij het offeren met veel respect behandelde.

Onderzoekers bevestigen dat het niet consumeren van rood vlees op termijn schadelijk is voor de gezondheid. In dit opzicht gaan mensen die geen vlees consumeren en tegen het offeren van dieren zijn, in tegen de gangbare voedingsvoorschriften en verhinderen dat gelovigen kunnen gebruik maken van de dieren die Allah voor de mensen heeft geschapen.

De toestemming om vlees te consumeren en te offeren zorgt ervoor dat het ecologische, sociale en economische evenwicht in stand blijft. Veehouderij biedt miljoenen mensen werk over de hele wereld en vormt een belangrijk aandeel van de wereldeconomie.

-------------------------------------------------------

1.Hadith, Taberani, El-Muʿcemü'l-evsaṭ.