FAQ in the category of Islam

1 Wat moet men doen om moslim te worden?

De islam stelt weinig voorwaarden aan een niet-moslim om moslim te worden. Door slechts de shahada uit te spreken, getuig je van het geloof in Allah en de profeetschap van Mohammed. De shahada dien je overigens wel met volledige overtuiging en begrip van de betekenis uit te spreken. Je moet je afkeren van alle andere religies dan islam en met heel je hart in de eenheid van Allah geloven.

Degenen die moslim willen worden, moeten eerst zeggen: "Er is geen god dan Allah, Mohammed is de boodschapper van Allah", en moeten zich afkeren van alle religies behalve de islam en moeten met heel hun hart in de eenheid van Allah geloven.

Omdat de Islam de enige religie is die door Allah wordt geaccepteerd, staat er in de Koran:

“Waarlijk, de (geaccepteerde) godsdienst bij Allah is de islam.”1

"En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt, het zal nooit van hen geaccepteerd worden en in het Hiernamaals zal hij één van de verliezers (in de Hel) zijn."2

Wanneer hij de shahada uitspreekt, treedt hij toe tot de religie van de islam en worden al zijn zonden, behalve het schenden van andermans rechten, vergeven.

 “Behalve degenen die berouw hebben en geloven en goede daden verrichten. Voor diegenen zal Allah hun zonden in goede daden veranderen, en Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.3

Als iemand zich bekeert tot de islam is het niet verplicht om zijn naam te veranderen indien de naam geen slechte betekenis heeft.

En ook besneden worden is geen verplichting voor een man die wilt bekeren tot de islam.

---------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/19.
2.De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/85.
3.De Heilige Koran, Al-Furqan (Het Reddind) 25/70.