FAQ in the category of De Koran

1 Wat zijn de wonderen van de Koran?

De Koran is een boek vol wonderen. Wie deze wonderen in de Koran wil zien en begrijpen, zou eerst de Arabische taal moeten beheersen. Zowel de lezer die Arabisch kent en de Koran als zijnde Allah’s boek gelooft, zal versteld geraken van zijn wonderen. Ook diegene die geen Arabisch kunnen zullen deze wonderen bevatten door de tafsier van de Koran te lezen.

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat het bestaan van de mens op deze wereld gebaseerd is op een beproeving. Wanneer de wonderen van de Koran aan de mens worden verteld, moet de beproeving steeds in stand blijven. De Koran zal daarom voldoende boodschappen bevatten die voor de gelovige overtuigen zijn. Voor degene die niet wil geloven staat de deur op een kier. Anders zou er geen sprake zijn van een test.

De wonderen van de Koran worden best vanuit dit standpunt bekeken. Stel dat er in de Koran stond: “De zon is 1 300 000 maal groter dan de aarde en de afstand tussen beide is 149 miljoen 600 000 km.”. Dit feit zou door de mensen uit die tijd ontkend worden maar voor de mensen uit deze tijd zou dat een wonder zijn zodat iedereen wel zou moéten geloven. Dan zou er geen sprake kunnen zijn van een beproeving. Een beproeving moet het verstand uitdagen zonder diens keuzevrijheid weg te nemen.

We mogen niet vergeten dat de verzen uit de Koran ongeveer 1400 jaar oud zijn. De volgende verzen onthullen wetenschappelijke feiten die pas in de 20ste en 21ste eeuw zijn ontdekt. Het is ook een bewijs dat Mohammed (vrede zij met hem) een profeet van Allah is, want hij heeft deze verzen aangekondigd.

1. De Koran verklaart het ontstaan van het heelal als volgt: “Allah is Degene die de hemelen en aarde uit het niets heeft geschapen.”1

Deze vers van 1400 jaar geleden kondigt aan dat het universum met haar tijd en afstand dimensies uit een nulpunt is ontstaan met een grote explosie, de tegenwoordig aangehangen Big Bang theorie die hetzelfde in de 20ste eeuw heeft ontdekt.

2. “Zien degenen die ontkennen niet, dat (in het begin) de hemelen en aarde bijeen waren en Wij hen uit elkaar gehaald hebben en alle levende dingen uit water hebben geschapen. Gaan zij nog steeds niet geloven?”2

De Big Bang theorie toont aan dat alles in het heelal in het begin in één punt samen was en steeds uit elkaar drijft. Deze informatie die ook in bovenstaande vers staat, kan enkel door de Schepper zelf verstrekt worden.

3. De wetenschap heeft in de 20ste eeuw aangetoond dat het heelal steeds uitbreidt. Eeuwen terug heeft de Koran hierop gewezen in de volgende vers:

“Wij hebben de hemel met een grote kracht gebouwd. En We zijn ongetwijfeld degenen die het uitbreiden.”3

Zelfs als de Koran geen enkel wonder zou bevatten, is de uitbreiding van het heelal alleen al een wonder op zich dat bewijst dat de Koran het woord van Allah is.

4. Een andere ontdekking uit de 20ste eeuw is de beschrijving van een baan door alle sterren en hemellichamen. De Koran wijst op deze feit in de volgende vers:

“Hij is de schepper van de nacht, de dag, de zon en de maan. Elk van hen beweegt zich voort in een baan.”4

Niemand kon aan de hand van de technologie uit die tijd aan deze informatie komen. De enige verklaring is de bevestiging dat Mohammed een profeet is.

5. De Koran geeft aan dat de zon niet stabiel is, maar een hemellichaam dat zich met een bepaalde snelheid beweegt.  Eeuwen later zou de wetenschap ook dit bevestigen.

“De zon volgt een baan dat voor haar vastligt. Dit is een bepaling van de Alwetende, die verheven en almachtig is.”5

Hier valt niets anders op te zeggen dat “Er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed Zijn profeet is.

6. “En jij ziet de bergen en jij denkt dat ze stevig op hun plaats staan, maar ze zullen wegdriften evenals de wolken wegdriften…”6

Allah beschrijft de beweging van de bergen als “wegdriften”  waarmee er eigenlijk gewezen wordt op het draaien van de aarde. Een wetenschappelijk feit dat slechts in het begin van de 20ste eeuw werd ontdekt. De platentektoniek leert ons immers dat de continentale platen verschuiven, de continentale drift. In de Koran vers wordt opmerkelijk het woord ‘driften’ gebruikt. Terwijl alles zo klaar is, zijn er nog steeds mensen die niet geloven. Welk excuus hebben zij op de Dag des Oordeels?

7. "(O Farao!) We gaan jouw (levenloze) lichaam redden, opdat het een les zou zijn voor degenen die na jou komen. Veel mensen zijn zo onoplettend wat Onze verzen betreft."7 

In het oude Egypte werden de lichamen van farao’s gemummificeerd. In deze vers vernemen we dat het lichaam van de farao die tegen de profeet Mozes inging, op wonderlijke wijze zonder mummificatie bewaard werd na zijn verdrinking in de zee. Deze mummie werd ontdekt te Gebelein aan de kust van de Rode Zee waar de farao was verdronken. Het bevindt zich in de Brittish Museum en werd gedateerd op 2500-3000 jaar oud.

De Koran vermeldt dat de farao geknield heeft bij zijn verdrinking (zoals moslims bij het gebed knielen). Op afbeeldingen is te zien dat de mummie zich inderdaad in een knielende positie bevindt. Soms wordt het als zittend uitgebeeld. Eén van de vroegste foto’s van de mummie toen het in Engeland arriveerde is verzonden naar het tijdschrift Zafer. De mummie knielt. Het is mogelijk dat de mummie in een andere positie tentoongesteld wordt, ofwel om technische redenen ofwel om deze wonder uit de Koran niet kenbaar te maken.

Buiten dit alles, vermeldt Bediüzaman Said Nursi, één van de grootste geleerden in de Islam wereld lang voordat deze mummie bekend was, dat het behoort tot de farao uit de tijd van de profeet Mozes. 

8. “Hij heeft de beide zeeën gescheiden zodat ze weer zouden samenkomen. Tussen hen is er een barrière, maar ze mengen zich niet met elkaar.”8

Deze vers is zeer opmerkelijk: het kondigt zeeën aan die zich niet met elkaar mengen, terwijl het onmogelijk lijkt om zelfs in een beker twee vloeistoffen van elkaar gescheiden te houden.

Opnieuw zal een wonder die in de Koran staat bevestigd worden door de wetenschap, wat bewijst dat de Koran het woord van Allah is.

De bekende onderzoeker en kapitein Jacques Cousteau heeft in 1962 een soort watergordijn ontdekt ter hoogte van het raakvlak van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Verdere onderzoeken toonden aan dat er zich een soortgelijke barrière bevindt op het raakvlak tussen alle zeeën die een verschillende samenstelling hebben. Hij gaf aan verrast en verwonderd te zijn over het voorkomen van dit gegeven van ‘zich niet mengende zeeën’ in de Koran. Het is niet geweten of hij zich tot de Islam bekeerd heeft.

9. De Koran wijst op het wonder dat zoete en zoute wateren zich niet mengen als volgt:

“Hij is degene die twee zeeën bij elkaar brengt. Hier is het zoete water dat dorst lest en de andere is een zoute water. Tussen hen heeft Allah een hindernis geplaatst dat voorkomt dat de twee elkaars grenzen kunnen schenden.”9

Een soortgelijke barrière tussen wateren kan men vinden waar rivieren met zoet water in de zoute zee uitmonden. Het is zeer gemakkelijk dat bovenste en onderste stromen zich mengen in de rivier zelf, maar waar ze in de zee stromen, mengt het rivierwater zich niet met het zoute water van de zee. Een voorbeeld hiervan is de Nijl. Het mondt uit in de Middellandse zee maar mengt zich niet met het zoute water.

Dit is opnieuw een feit dat in de 20ste eeuw is ontdekt maar 1400 jaar geleden al in de Koran stond. Hoe kan de Koran nog steeds betwist worden?

10. De ster Târık die aan de deur klopt

1- Zweer bij die hemel en bij Târık

2 – Weet jij wat Târık is? Heb je het gekend?

3 – Dat is de ster, die de duisternis doorboort.10

De huidige ontwikkelingen in de wetenschap en techniek maken het mogelijk dat er geluidsopnamen gebeuren van verschillende planeten in onze zonnestelsel. Het meest interessante hieronder is de ster die onderzoekers Pulsar noemen en in de Koran genoemd wordt onder de naam Târık, waarbij gezworen wordt. Inderdaad, deze ster die Târık heet, produceert een geluid dat lijkt op het geluid van iemand die op de deur klopt. Heel opmerkelijk is de betekenis van Târık in het Arabisch: Degene die hard klopt zoals met een knop en aan de deur klopt.  

Hoe kan men verklaren dat dit 1400 jaar geleden zonder wetenschap of techniek aangekondigd wordt? We kunnen niet beweren dat de profeet 1400 jaar geleden deze geluiden met een hoge frequentiemeter heeft opgenomen en dit de Târık ster heeft genoemd. De enige verklaring is dat de Koran het woord van Allah is.

------------------------------------------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-am (Het Vee)  6/101.
2.De Heilige Koran, Al Anbiya (De profeten) 21/30.
3.De Heilige Koran, Adh-Dhariyat ( De Schiftende Winden) 51/47.
4.De Heilige Koran, Al Anbiya (De profeten) 21/33.
5.De Heilige Koran, Al-Ya-sin, (De Arabische Letters) 36/38.
6.De Heilige Koran, An-Naml (De Mieren) 27/88.
7.De Heilige Koran, Yunus (De profeet) 10/92.
8.De Heilige Koran, Ar-Rahman (De weldadige, De weldoener) 55/19-20.
9.De Heilige Koran, Al-Furqan (Het Reddend) 25/53.
10.De Heilige Koran, Ath-Thariq (De Heldere Ster) 86/1-3.