Wat is de Koran? Hoe kan men dit Boek beschrijven, definiëren?

 De Koran is een ontzagwekkend Boek van het Universum; de verschillende tongen die de verzen van de schepping reciteren; het is een commentator van het boek van de werelden van het geziene en het ongeziene; het is een bekendmaker van de schatten van de Goddelijke Namen, die verborgen zijn in de hemelen en op de aarde; de sleutel voor de waarheden, die verborgen zijn onder de opeenvolgende gebeurtenissen; de tong van de ongeziene wereld in de gemanifesteerde wereld; de  schatkist van de na-eeuwige gunsten van de Meest Barmhartige en van de voor-eeuwige toespraken van de Meest Heilige, die van de ongeziene wereld komen van achter de sluier van deze gemanifesteerde wereld; het is de zon, het fundament en het plan van de spirituele wereld van de  Islam; de heilige kaart van de werelden van het Hiernamaals; het verklarende woord, de heldere  uiteenzetting, het sluitende bewijs en de duidelijke vertolker van de Goddelijke Essentie,  Eigenschappen, Namen en Functies; het is de instructeur van de wereld van de mensheid; het licht en het water van de Islam, de macro-anthropos; de werkelijke wijsheid van de mens; en de echte gids en leider die de mensheid tot welvaart en geluk kan leiden; het is zowel een wetboek, als een  gebedsboek, een Boek van wijsheid, een Boek van eredienst, een Boek van opdrachten en aanbevelingen en een Boek van invocatie, en een Boek dat je doet nadenken; en een uniek, een veelomvattend en een heilig Boek dat vele boeken bevat, dat geraadpleegd kan worden in verband  met alle benodigdheden van de mensheid; het is een geopenbaard Geschrift, een geheiligde bibliotheek, die verhandelingen bevat die geschikt zijn voor alle mogelijke aanwijzingen en verschillende wegen (van verlichting) voor alle heiligen en waarheidslievenden, wijze en geleerde mensen, geschikt voor de verlichting van elk pad, wat dat pad beschrijft en duidelijk maakt.

De Koran, afkomstig van de Sublieme Troon en de Grootste Naam, en van de hoogste graad van elke Naam, het Woord van Allah wat betreft Zijn wezenlijk in stand houden van alle werelden; het is een Goddelijke Bepaling door middel van Zijn titel, van God van alle schepselen; het is een toespraak in de naam van de Schepper van de hemelen en de aarde; het is een samenspraak met betrekking tot de absolute Eigenheid; het is een voor-eeuwige verhandeling wegens (Zijn) universele Goddelijke Oppergezag; het is een optekening van de gunsten van de Meest Barmhartige, bezien vanuit de alomvattene Goddelijke Barmhartigheid; het is een verzameling van toespraken beginnend met bepaalde codes, die te maken hebben met het ontzagwekkende van de Goddelijke Majesteit; en doordat het afkomstig is van de alomvattendheid van de Grootste Naam, is het een Geschrift vol wijsheid, die alle aspecten van de Sublieme Troon beschouwt en inspecteert.

Het is vanwege dit mysterie dat het zeker gepast is, dat aan de Koran de titel ''Woord van Allah'' werd gegeven en altijd zal woren gegeven. Na de Koran komt het niveau van de Boeken en Geschriften van andere profeten. Ieder van deze andere ontelbare ''Goddelijke Woorden'' werden echter gemanifesteerd in de vorm van inspiratie door een speicale beschouwing, een gedeeltelijke titel, een specifieke manifestatie, een afzonderlijke Naam, een speciale barmhartigheid. De inspiraties van de engelen en de mensen en de dieren verschillen enorm van elkaar wat universaliteit en eigenheid betreft.

De Koran is een geopenbaarde heilige tekst die een opsomming van de Boeken van alle profeten bevat, die allemaal vanuit andere tijdperken stamden, alsmede van de werken van alle heiligen, die allemaal een ander pad hadden, en van de werken van alle zuivere geleerden, met allemaal andere benaderingen. Zijn zes aspecten zijn allemaal schitterend en vrij van donkere twijfels en scepticisme; zijn steunpunt is een duidelijk hemelse openbaring en het voor-euwige Woord; zijn doel is klaarblijkelijk het eeuwige geluk; zijn innerlijke aspect is duidelijk pure leiding; zijn hogere aspect bestaat vanzelfsprekend uit de lichten van het geloof; zijn lagere aspect is onontkenbaar bewijsvoering; zijn rechter aspect is het overgeven (aan Allah) van het hart en het geweten; zijn linker aspect is overduidelijk de onderwerping van het verstand en het intellect; zijn vrucht is onbetwistbaar de genade van de Meest Barmhartige en het rijk van het Paradijs; en zijn rang en wenselijkheid worden zeer zeker geaccepteerd door de engelen, de mens en de geesten.''

 


 

Bediuzzaman Said Nursi, The Words, Introduction to 25th Word, Istanbul, Sözler Puclication, 2004).

Read 8.039 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN