Wat is de betekenis van het gebed?

De betekenis van het gebed is het volgende: de aanbidder ziet zijn fouten en gebreken in bij de nabijheid van Allah, en knielt in bewondering en liefde voor Zijn perfecte onderhoud, Zijn onafhankelijke macht en zijn Goddelijke barmhartigheid. Dus Zijn rijk van heerschappij vraagt aanbidding en acceptatie.

De grootheid van Zijn onderhoud vraagt om reinheid, aanbidding, zijn eigen fouten inzien, om vergiffenis vragen en Allah van alle gebreken los zien, Hem oneindig ver van de foute gedachte van de afgedwaalden aanschouwen, en Hem boven alle gebreken van het heelal zien. Dit verkondigt hij door Hem te reciteren en Subhanallah te zeggen.

Tevens wilt de hoge macht van deze Onderhouder dat de aanbidder zijn eigen zwakte en de zwakte van de creatie inziet, en jegens de prachtige kunstwerken van de Onafhankelijke Macht verwonderd Allahu Akbar zegt, in nederigheid naar de roekoe (buiging) gaat, en zich tot Hem overgeeft.

En het oneindige barmhartige schat van de Onderhouder vraagt erom dat de aanbidder zijn eigen behoefte en de behoefte van alle creaties middels vraag en smeekbede openbaart en zijn Onderhouder's gift en voeding met dank en Elhamdulillah verkondigt.

Dus de bewegingen en de woorden in het gebed komen op deze betekenis neer en zijn om deze reden aan de mens verkondigd.

(Said Nursi, De Woorden: 9. Woord)

Read 2 times
In order to make a comment, please login or register