Soera Taha en Umar ibn al-Al Khattab

Soera Taha is geopenbaard in Mekka, bestaat uit 135 verzen en ontleent zijn naam aan de letters waarmee de soera opent.

In de islamitische geschiedenis heeft deze soera een belangrijke plaats, vanwege het feit dat 'Umar zich dankzij deze soera heeft bekeerd tot de islam. 'Umar ibn al-Khattab, was aanvankelijk een grote vijand van de islam. Hij had de taak op zich genomen om de Profeet te vermoorden en was onderweg om deze taak te volbrengen. Nadat hij er onderweg achterkwam dat zijn zus Fatima en zijn zwager Sa'id moslim waren geworden, wilde hij hen eerst ombrengen. Het echtpaar, dat de soere Taha aan het lezen was, probeerde de bladzijden te verbergen toen ze 'Umar zagen. Tevergeefs, want 'Umar had hen al gehoord. Hij wilde zien wat ze aan het lezen waren.

Toen ze ontkenden, viel hij Sa'id aan en gaf hij Fatima, die hem probeerde tegen te houden, klappen. Er stroomde bloed over het gezicht van Fatima. Ze vond toen de moed om openlijk te vertellen dat ze moslim waren geworden. 'Umar had medelijden met zijn zus en vroeg op een zachte toon of ze hem konden geven wat ze aan het lezen waren. Hij las de bladzijden waar de soera Taha op stond en hij werd geraakt door de wonderbaarlijke invloed die de Koran heeft. Hij bezocht de Profeet en werd moslim. 

 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim

1. TA HA

2-3. We hebben jou de Koran niet neergezonden om jou ongelukkig te maken, maar als herinnering voor degenen die [de bestraffing van Allah] vrezen.

4. Een neerzending van Degene Die de aarde en de verheven hemelen schiep.

5. De Barmhartige (al-Rahman), Die Zich op de Troon heeft gevestigd.

6. Hem behoort toe al hetgeen zich in de hemelen bevindt, hetgeen zich op de aarde bevindt, hetgeen zich tussen deze twee bevindt en hetgeen zich onder de grond bevindt.

7. En of je het woord al dan niet hardop uitspreekt, Hij kent het geheime en het diepst verborgene.

8. Allah, er is geen god dan Hij. Hem behoren de mooiste namen toe.


 


 

De Levende Koran

Read 9.554 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN