Men zegt dat de moslims zich moeten moderniseren en verwesteren!

De zevende nota

O zogenaamd vaderlandslievende ellendeling die de moslims intensief aanmoedigt zich te binden met deze wereld en hen opdringerig aandrijft tot de implementatie van westerse ontwerpen en ontwikkelingen. Wees op je hoede! Zorg ervoor dat de religieuze banden van sommigen onder dit volk niet verbroken worden. Als de religieuze band van sommigen blindelings onder je manipulerende druk bezwijkt, dan zullen die areligieuze lieden – die als dodelijk gif voor de maatschappij dienen – veel schade aanrichten. Aangezien het geweten van een afvallige volledig verdorven is, zal hij als vergif zijn voor de maatschappij. Volgens methodologie valt daarom het volgende principe onder de Sharia-wetten: “Een afvallige bezit geen recht op leven. Een ongelovige die civiel of vreedzaam is, bezit daarentegen wél een recht op leven.” Bovendien is de getuigenis van een civiele ongelovige geldig volgens de Hanafitische leerschool, hoewel de getuigenis van een zondaar niet wordt aanvaard omdat hij verraderlijk is.

O ellendige zondaar! Laat de talrijkheid van zondaars jou niet misleiden! Zeg niet dat de gedachtegang van de meesten met de jouwe strookt. Want een zondaar wenst niet te belanden in zonden; hij is waarschijnlijker in zondigheid verzeild geraakt en kan zichzelf er niet meer van verlossen. Geen enkele zondaar zou rechtschapenheid ongewenst achten. Geen zondaar zou een Islampraktiserende leider onwelkom heten, tenzij hij – God verhoede – zijn geweten wegens afvalligheid verloren heeft en als een slang plezier haalt uit het spreiden van gif.

O dwaas verstand en verdorven hart! Denk jij daadwerkelijk dat de moslims in een armzalige positie zijn beland omdat zij de wereld niet liefhebben of verwaarlozen? Denk jij dat zij behoefte hebben aan raadgeving, opdat ze hun wereldse aandeel niet veronachtzamen?

Je zienswijze is foutief; je opvatting klopt niet. Hebzucht heeft zich geïntensiveerd, daardoor belanden zij in een armzalige positie. Want bij een gelovige veroorzaakt hebzucht verlies en armoedigheid. Daardoor is de uitspraak [qtip:(1)|Hebzucht is de oorzaak van verarming en falen.] اَلْحَرٖيصُ خَائِبٌ خَاسِرٌ spreekwoordelijk geworden.

Waarlijk, er zijn veel redenen die uitnodigend en verlokkend zijn ten opzichte van de wereld. Met het ego en de lusten voorop, zijn er tig verleiders die uitnodigen tot de wereld, zoals behoeften, gevoelens, emoties, satan, ogenschijnlijke fraaiheden op aarde en kwaadaardige vrienden zoals jijzelf. Daarentegen zijn de uitnodigers tot het eeuwige hiernamaals en het oneindige leven klein in aantal. Als jij ook maar een klein beetje toegewijd bent aan dit hopeloze volk en als je beweerde verheven bereidwilligheid ongelogen is, zou je de helpers van het eeuwige leven te hulp moeten schieten. Als je die uitnodigers in de minderheid het zwijgen oplegt en de meerderheid helpt, zul je een kompaan worden van satan.

Denk je dan daadwerkelijk dat de armoede van dit volk door religieuze ascetisme en luiheid via onthechting aan het aardse is ontstaan? Je vergist je in je denkwijze. Zie je dan niet dat volken die leefden onder Europese bezettingen, zoals de vuuraanbidders en brahmanen in China en India, of de negroïden in Afrika, veel armer zijn dan wij? Zie je niet dat er, buiten onmisbare levensbehoeften om, niets aan de handen van moslims wordt overgelaten? Al het overige wordt via misleidingen ofwel gestolen ofwel in beslaggenomen door de ongelovige kwaaddoeners uit Europa of de Aziatische huichelaars.

Mocht het doel achter jullie opdringerige aansporingen tot zedeloze modernisaties jegens gelovigen gebaseerd zijn op de groei van veiligheid en zekerheid in een land, waardoor het eenvoudiger geregeerd kan worden, dienen jullie te weten dat jullie absoluut een fout begaan. Jullie drijven mensen naar het verkeerde pad. Het bedwingen van honderd zondaars, wier overtuiging verward en ethiek verziekt is, en de openbare veiligheid onder hen handhaven, is problematischer dan het bedwingen van duizenden rechtschapen burgers.

Voorwaar, op basis van deze fundamenten hebben islamieten geen behoefte aan aanmoedigingen tot het aardse en aandrijvingen tot hebzucht. Vooruitgang en openbare orde kunnen op deze wijze niet gehandhaafd worden. Het volk heeft behoefte aan geordende arbeidsvoorwaarden, aan de vastlegging van onderling vertrouwen en aan de handhaving van het solidariteitsprincipe. Het antwoord op deze behoefte gaat uiteindelijk schuil achter heilige geloofsregels, Godsvrees en geloofsbelijdenis.

[Bediuzzaman Said Nursi, Geloofswaarheden, De zeventiende flits, De zevende nota]

Read 6.757 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN