Is het bidat om de verjaardag van onze Profeet (v.z..m.h.) te vieren?

Imam Suyuti heeft het voglende over dit onderwerp gezegd: “Dat de mensen tijdens de geboortedag van onze Profeet (v.z.m.h.) bij elkaar komen om Koran te lezen, over Zijn (v.z.m.h.) persoon kennis verspreiden, voor deze dag eten schenken is bida-i hasene (mooie vernieuwing). Want tijdens deze bijeenkomst is er sprake van veel respect jegens de Profeet (v.z.m.h.) en is er tevens sprake van veel blijheid. Dit doet de eigenaar veel goede daden verrichten.”[qtip:1| Suyutî, el-Havî li’l-fetavî, 1/272-şamile]

Mawlid houdt “geboorte” in. Kandil houdt “het verlichten op bepaalde dagen” in. Wanneer we deze twee woorden bij elkaar brengen en “Mawlid Kandil” zeggen, wordt er gedacht aan de minaretten die verlicht worden op de dag van onze Profeet’s (v.z.m.h.) geboortedag. De moslims schenken leven middels religieuze gewoontes aan de twaalfde nacht van de maand Rebiu’l-awwal en verkeren in een ander soort blijheid en gelukkigheid. De moskee die overstroomd worden door mensen tijdens deze nacht, is om deze reden.

De moslims herdenken deze nacht voor zowel henzelf als voor hun kinderen. Wanneer ze aan zichzelf denken, denken ze aan de gebeden, het helpen van hun naasten en verschillende soorten goede daden. Wanneer ze aan hun kinderen denken, gaan ze voorzichtig te werk. Om deze onschuldige kinderen een onvergetelijke nacht te bezorgen, zoeken ze naar verschillende gelegenheden. Ze kopen tenslotte die dag leuke dingen voor de kinderen, gaan gesprekken met hen aan die ze leuk vinden, en zullen proberen een onvergetelijke nacht te bezorgen.

Het vieren van de verjaardag is in de Islamitische wereld voor het eerst gedaan door de Fatimii’s in Egypte, die tussen 910-1170 daar regeerden. Deze traditie was bestemd voor het paleis en vond enkel onder de elite plaats. De Fatimii’s vierden ook de verjaardagen van Hz. Ali en Hz. Fatima.

De eerste verjaardag onder de soenni Moslims was tijdens het Hidjri jaar 604. De zwager van Salaheddin Eyyubi en Melik Muzafferuddun Gökbörü hebben dit opgezet. De lange voorbereidingen werden gericht op het gehele volk. Muzafferuddin haalde rechters, prekers en andere geleerden bijelkaar bij Erbil en organiseerde dit met hen samen.

Na het ondergaan van veranderingen is er ook in Mekka de geboortedag georganiseerd. Na Mekka en Medina is de geboortedag van onze Profeet (v.z.m.h.) overal op een andere manier georganiseerd en wordt vandaag de dag nog gevierd.

Tijdens het Osmaanse rijk is de verjaardag voor het eerste door de 3e Murat in 1588 officieel geworden. De tradities werden in het paleis georganiseerd en werden in de moskees gevierd, die ook door het volk werd bijgewoond.

Tijdens deze verjaardag werd eerst de Koran gelezen en vervolgens werden er preken gehouden. Vervolgens ging de vierder van de verjaardag op de stoel zitten en las een gedeelte voor, vervolgens zat de volgende vierder op de stoel, enz. Uiteindelijk werd alles volgens vastgestelde regels beëindigd. [qtip:2| Asim Köksal, Islamitische geschiedenis]

 

----------------------------------

[1] Suyutî, el-Havî li’l-fetavî, 1/272-şamile

[2] Asim Köksal, Islamitische geschiedenis

Read 6.997 times
In order to make a comment, please login or register