Godvrezendheid en het verrichten van goede daden

 

(Deze brief is erg belangrijk) 

In de naam van Hij die geprezen wordt. 

Vrede zij met jullie. Moge Allah jullie voor altijd en eeuwig zegenen en begunstigen. 

Lieve en oprechte broeders! 

Vandaag zat ik te denken aan het nut van Godvrezendheid en het verrichten van goede daden die volgens de Alwijze Qur’an na de overtuiging van het geloof, het belangrijkste zijn. Godvrezendheid wil zeggen dat men zich ver houdt van het verbodene en van zonden. Goede daden houdt in dat men zich gedraagt zoals Allah het heeft opgelegd en dat men ijvert om deze te verrichten. Zoals altijd verdient het verrichten van goede daden de voorkeur boven het zich onthouden van het slechte, maar in deze vernietigende, verleidelijke en begeerlijke tijd waarin de mensen alleen maar hun lusten willen bevredigen heeft deze Godvrezendheid, wat inhoudt dat men het slechte verwerpt en zich verhoedt voor grote zonden, een hele belangrijke, overtreffende plaats ingenomen en is dit het belangrijkste fundament. Omdat in deze tijd vernietiging en groeperingen met slechte intenties zijn toegenomen is Godvrezendheid het belangrijkste schild tegen deze afbraak. Degene die de verplichtingen verricht en zich onthoudt van de grote zonden zal gered worden. In deze tijd waar de verschrikkelijk grote zonden openlijk worden verricht, zijn er maar erg weinig die met oprechtheid slagen in de goede daden. 

En een beetje goede daden is onder deze moeilijke omstandigheden erg belangrijk. Daarnaast is Godvrezendheid ook een goede daad. Want het is een plicht om het verbodene te verwerpen. Het verrichten van je plicht is een verdienstelijke handeling die gelijk is aan de beloning die men verdient wanneer men de soenna van de profeetvolgt. In de gruwelijke tijden waar duizenden zonden op je afkomen, is een enkele verwerping van een dergelijke zonde, met een klein beetje inzet, gelijk aan het mijden van honderden zonden, welke dus gelijk is aan het verrichten van honderden plichten. Gezien het bovenstaande is het een belangrijke goede daad wanneer je met de intentie, Godvrezendheid en met het doel je ver te houden van zonden deze Godsdienstoefening verricht. 

Het is in deze tijd de belangrijkste opgaven van de studenten van de Risale-i Nur om zich met Godvrezendheid te beschermen tegen deze vernielingen en zonden. Aangezien in de huidige maatschappij elke minuut honderden zonden op de mens afkomt, staat het vermijden ervan gelijk aan honderden goede daden. Het is bekend dat een kasteel in één dag vernietigd kan worden door één persoon, terwijl het kasteel niet door twintig mensen in twintig dagen opgebouwd kan worden. Twintig mensen zijn er nodig om te herstellen wat één persoon heeft vernietigd. Het is wonderbaarlijk dat de Risale-i Nur de duizenden vernietigers zo goed kan weerstaan en zo veel indruk kan uitoefenen. Wanneer deze twee tegenstrijdige krachten in dezelfde mate aanwezig zouden zijn, zou men in het herstel wonderbaarlijke successen hebben en overwinningen behalen. 

Samenvattend: Eer en barmhartigheid, de belangrijkste principes die het sociale leven beïnvloeden, zijn erg aangetast. Op sommige plaatsen heeft het erg pijnlijke en schrikbarende vormen aangenomen, vooral voor de arme bejaarde vaders en moeders. Veel dank aan Allah dat de Risale-i Nur, op de plaatsen waar de Risale-i Nur wordt gelezen, zich verzet tegen deze verschrikkelijke afbraak en de schade weer herstelt. 

Zoals het Mongoolse volk met de vernietiging van de vesting van Zülkarneyn[qtip:(1)| Deze naam van een grote heerser komt in de Qur'an voor. Hij was Sultan van Jemen.] verderf over de wereld wilde verspreiden, zo zijn de laaghartige anarchisten en de ongelovigen door de wetten van de Islam af te breken op een nog ergere manier dan Gog en Magog bezig om het moreel en het leven te bederven en te vernietigen. Want deze wetten zijn de vesting van de Qur’an. 

Tegenwoordig zullen de spirituele strijders onder de studenten van de Risale-i Nur met de wil van Allah, zoals in de tijd van de metgezellen van de profeet, met weinig moeite een erg grote beloning verdienen en veel goede daden verrichten. 

Mijn lieve broeders. In deze tijd met haar verschrikkelijke gebeurtenissen is, na oprechtheid, onze grootste kracht om volgens het principe van “gezamenlijk daden verrichten voor het hiernamaals” in elkaars boek van verrichtte daden de beloningen te schrijven en met de tong de burcht en de vesting van Godvrezendheid van iedereen bij te staan en kracht te geven. Vooral nu in deze drie gezegende maanden en de heilige nachten is het belangrijk om jullie arme en behoeftige vriend die in deze stormachtige tijden het doelwit is, bij te staan. Dit hoort ook tot het gedrag van helden, opofferingsgezinden en barmhartigen zoals jullie. Met mijn hele ziel vraag ik jullie om deze spirituele hulp. Ik zal de studenten van de Risale-i Nur, op voorwaarden dat ze geloven en opofferingsgezind zijn, vierentwintig uur in al mijn smeekbeden en mijn spirituele verdiensten volgens het principe van “gemeenschappelijk daden verrichten voor het hiernamaals” soms meer dan honderd keer als student van de Risale-i Nur, opnemen. 

Said Nursi 

(Uit de brieven van Kastamonu) 

 

Read 8.200 times
In order to make a comment, please login or register