Een remedie tegen laksheid in het gebed

O mijn ziel die deze wereld verafgoodt! Worden je passiviteit en je tekortomingen in het gebed veroorzaakt door de veelheid aan aardse bezigheden? Of komt het doordat je er geen tijd voor vrij kunt maken, vanwege je strijd om de nodige voorzieningen in het dagelijkse bestaan te bemachtigen? Denk je dat je alleen maar voor deze wereld bent geschapen, waardoor je al je tijd aan aardse zaken besteedt? Je weet dat je gezien je eigenschappen boven alle dieren uitstijgt. Maar je weet ook dat je, gezien je menselijke vermogen om jezelf te voorzien van de nodige levensbehoeften, niet eens op kunt tegen een mus. Begrijp je dan niet dat het niet je werkelijke taak is om je in te spannen als een dier, maar dat het eerder je taak is om, als een waar mens, te werken voor een wezenlijk en eindeloos leven? Sterker nog, de werken die je wereldse bezigheden noemt, behoren voor het overgrote deel niet tot jouw taken. Het zijn zaken waar je je onnodig mee bemoeit. Je laat het belangrijkste staan en je verspilt je tijd aan onnodige kennis, alsof je duizenden jaren zal blijven leven. Je laat je waardevolle tijd voorbijgaan door je bezig te houden met dingen als ''de gesteldheid van de ringen om Saturnus'' of ''het aantal kippen in Amerika''. Je wordt zogenaamd een expert op het gebied van astronomie en statistiek!

Indien je zou beweren dat de dingen die je van het gebed en godsdienstpraktijken weerhouden geen onnodige zaken zijn, maar eerder essentiële zaken om in je levensouderhoud te voorzien, dan zou ik je de volgende vergelijking willen voorleggen:

Stel dat je zou werken voor een dagloon van honderd muntstukken en dat er iemand bij je zou komen met een voorstel om tien minuten van je arbeid te besteden aan het graven van een gat, in het vooruitzicht dat je dan een diamant en een edelsteen zal vinden die samen honderdduizend muntstukken waard zijn. Het zou dat toch een krankzinnig besluit zijn om hiervan af te zien, alleen omdat er in dat geval tien muntstukken van je dagloon afgaan en omdat je vreest dat dit ten koste zal gaan van je levensonderhoud? Pas dit voorbeeld toe op je eigen situatie: je werkt voor jouw levensonderhoud in deze boomgaard. Indien je het verplichte gebed nalaat, zullen de vruchten van al je inspanningen beperkt worden tot alleen maar betekenisloze, aardse en ongezegende levensoorzieningen. Maar als je je rusttijd gebruikt voor het gebed, dat dient voor de ontspanning van je geest en de rust van je hart, dan zul je naast het verwerven van werelds levensonderhoud twee spirituele bronnen vinden die zullen voorzien in je levensbehoefte en in proviand voor je leven in het Hiernamaals.

Eerst bron: Met de juiste intentie krijg je een aandeel in de lofprijzingen en de verheerlijkingen die worden gedaan door iedere plant en iedere boom -hetzij bloemdragend of vruchtdragend- die je hebt verzorgd in jouw tuin.[qtip:(1)|Dit Eerste Deel diende aanvankelijk als een les voor iemand in zijn tuin, daarom wordt het thema op deze wijze benaderd.]

Tweede bron: Of de vruchten die uit jouw tuin komen nu gegeten worden door een dier, een mens, een koe, een vlieg, een klant of een dief: ze zullen door Allah gerekend worden als aalmoes. Voorwaarde is wel dat jij namens de Werklijke Onderhouder en binnen de grenzen van Zijn toestemming handelt en dat je jezelf ziet als Zijn ambtenaar die Zijn Eigendom uitdeelt aan Zijn dienaren.

Begrijp dan toch hoe groot het verlies is dat iemand zal lijden als hij het gebed niet nakomt, wat voor een rijkdom hij aan zich voorbij laat gaan, hoe hij zichzelf die twee bronnen en die twee vruchten onthoudt, welke toch een grote arbeidsmotivatie geven en beide zorgen voor een grote mentale kracht bij het werken. Hij zal bankroet raken. Hij zal zelfs in zijn oude dagen genoeg krijgen van het tuinieren en zeggen: ''Wat kan mij het schelen. Ik zal deze wereld toch verlaten. Waarom zou ik zoveel moeite doen?'' Hij zal zich overgeven aan luiheid. De persoon die gehoor geeft aan zijn plicht zal daarentegen zeggen: ''Ík zal me meer richten op het gebed en ik zal daarnaast meer werken verrichten binnen het toegestane gebied, opdat iik meer licht kan sturen naar mijn graf Ik zal meer proviand verwerven voor het Hiernamaals.''

In het kort: O ziel! Weet dat de dag van gisteren voorbij is. En wat de komende dag betreft: je hebt geen zekerheid dat je deze zult halen. Besef dat het leven de dag is waar je je in bevindt. Werp dus, net zoals je geld opzij legt voor moeilijke tijden, op z'n minst dat ene uur van je dag in een moskee of op een bidkleed, die als een geldkist is, geopend voor een werkelijke toekomst, waarop in het Hiernamaals een beroep kan worden gedaan.

 

 


 

Bediuzzaman Said Nursi, De Korte Woorden, pp. 114-117.

Read 8.976 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN