De Profeet als een Echtgenoot

De profeet Mohammed (vzmh) was met zijn gedragingen en handelingen een voorbeeld voor zijn echtgenotes. Daarom zou een ‘pater familias’ zich dan ook zo moeten gedragen zoals hij wilt dat zijn echtgenote zich gedraagt.

We zien in de wijze waarop de Profeet met zijn vrouwen omging, dat hij zelfs naar hun kleinste problemen luisterde. Hij behaagde zijn gezinsleden met zijn woorden en gedragingen en uitte daarmee zijn zorg en het belang dat hij in hun stelde. Hij vond het ook belangrijk om hen spiritueel te behagen. Onder zijn vele gedragingen en handelingen waarmee hij zijn vrouwen tevreden stelde, zijn er een aantal die eruit sprongen; Hij wees zijn vrouwen op hun deugden, hij vertelde dat hij van hun hield, hij nam tezamen een bad, liet zijn vrouw toe om op zijn knie te staan bij het beklimmen van het rijdier, ging alleen in op dineruitnodigingen op voorwaarde dat zijn vrouw hem mocht vergezellen en troostte zijn vrouw wanneer deze het nodig had en droogde haar tranen met zijn hand. 

Kortom, wanneer iemand de Profeet Mohammed (vzmh) als een voorbeeld hanteert, ook in echtelijke relaties, zal inshaAllah hetzelfde gelukkig vinden.

Allah zegt tenslotte in de Koran; 

“ Voor zowaar, jullie hebben in de Boodschapper van Allah een perfect voorbeeld om te volgen, voor diegenen die vooruit kijken naar Allah en naar de Dag des Oordeels, en Allah vaak eren” De Koran, Al-Ahzab, 33:21.

Hieronder volgen er een aantal voorbeelden waaruit de genegenheid van de Profeet blijkt ten opzichte van zijn vrouwen.

 

Dit was niet de bedoeling

Er was eens sprake van een klein geschil tussen de Profeet en zijn vrouw Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar). Nadat ze er samen niet uitkwamen, hebben ze uiteindelijk besloten om het geschil voor te leggen aan een derde. De Profeet Mohammed (vzmh) adviseerde om advies te vragen aan Abu Bakr, die tevens de vader van Aisha was, waarmee ook Aisha instemde.

Eenmaal voor Abu Bakr begon de Profeet de oorzaak van de ruzie uit te leggen. Aisha, die het niet eens was met zijn uitleg, onderbrak de Profeet en waarschuwde hem;

“Wees oprecht in je uitleg”

Abu Bakr vatte dit echter op als een grove manier van respectloos gedrag jegens de Profeet en gaf zijn dochter in een opwelling een klap in het gezicht. De Profeet Mohammed (vzmh) schrok hiervan en keerde zich meteen om naar zijn vrouw om het bloed van haar gezicht te vegen en zei tegen Abu Bakr;

“Abu Bakr! Dit was niet de bedoeling toen we aan jou dachten om het geschil tussen ons beiden te beslechten!”

 

 Oh mijn God! Mijn Vrouw!

Tijdens een reis zag de Profeet (vzmh) dat de kameel waarop zijn vrouw reed, geschrokken wegstormde. De Profeet die dit aanschouwde schrok hiervan en schreeuwde het haast uit;

“Oh mijn God! Mijn vrouw….!” En hij kalmeerde pas toen zijn vrienden de kameel vingen en waarmee het gevaar week.

 

U heeft niet het recht om uw dochter onder dwang uit te huwelijken

Een van de vrienden van de Profeet (vzmh) stond op het punt om zijn dochter onder dwang aan iemand uit te huwelijken. De dochter zocht hulp bij de Profeet (vzmh) en vroeg hem om raad; 

“Boodschapper van Allah! Mijn vader dwingt mij om te trouwen met mijn neef terwijl ik dat niet wil. Wat moet ik doen?”

Hierop wendde de Profeet (vzmh) zich tot de vader en verklaarde;

“U heeft niet het recht om uw dochter onder dwang uit te huwelijken”.

 

Mijn vader is de profeet Aaron (vzmh)

Sommige mensen verafschuwden en treiterden de vrouw van de Profeet, Safiyya (moge Allah tevreden zijn met haar), omdat ze “de dochter van een Jood” was. Hierop ging ze naar de Profeet en vroeg om advies. Hierop verklaarde de Profeet;

“Indien zij dezelfde dingen blijven herhalen, zeg dan het volgende tegen ze; Mijn echtgenoot is de profeet Mohammed (vzmh), en mijn vader is de Profeet Aaron (vzmh) en mijn oom is de profeet Mozes (vzmh). Jullie zien dat ik boven jullie allen sta!”

 

Nu staan we gelijk

De pas getrouwde Aisha en de Profeet (vzmh) speelden een spelletje waarin ze tegen elkaar moesten racen. Aisha (moge Allah met haar tevreden zijn) had gewonnen. Een aantal jaren later, toen Aisha wat zwaarder was, herhaalden ze de race. Toen de Profeet (vzmh) had gewonnen, keek hij lachend naar haar om en zei;

“Nu staan we gelijk”.

 

Mag mijn vrouw ook komen?

Een van de buren van de Profeet (vzmh), een Perzische man, nodigde hem uit om van een speciaal soep te proeven die hij voor het eten had klaargemaakt. Denkend aan Aisha vroeg de Profeet; “Mag mijn vrouw ook komen?”

De buurman gaf aan dat hij niet wilde dat zij zou komen, waarop ook de Profeet niet naar het diner ging. Na een tijdje kwam de Perzische man en nodigde de Profeet weer uit, waarop de profeet vroeg of zijn vrouw ditmaal wel was uitgenodigd. De  Perzische man reageerde weer negatief, waardoor de Profeet ook dit keer niet inging op de uitnodiging.

Een tijdje later kwam de Perzische man voor de derde maal om de hem uit te nodigen. Ook dit keer gaf de Profeet (vzmh) aan dat hij niet zonder zijn vrouw zou komen. Tenslotte ging de Perzische man overstag waarop ze allen tezamen van de soep konden genieten.

 

Troosten van Safiyya

Een van de Joodse gevangenen van Khaybar, Safiyya, trouwde met de Profeet Mohammed (vzmh). Haar vader en echtgenoot waren in een oorlog met de Moslims komen te overlijden. Gedurende het navertellen van hun eerste nacht vertelde ze als volgt;

De Boodschapper van Allah bracht zijn tijd door met enkel mij proberen te troosten. Dit ging door tot de volgende ochtend. Hij zei; “Wat kan ik doen? Je vader liet mij niet met rust. Hij probeerde alle Arabieren tegen ons in opstand te brengen.” Hoewel hij gelijk had, was hij diegene die zich continu aan mij verontschuldigde.

 

Ook jij bent haar slaaf!

Ali en Fatima (moge Allah tevreden zijn met haar) stonden op het punt om te trouwen. De Profeet (vzmh) keerde zich tot hen beide en zei;

“Ali, ik geef jou mijn dochter als jouw slaaf, maar vergeet niet dat ook jij haar slaaf bent.”

 

Ben je niet tevreden?

Op een plek dicht bij de moskee, speelden moslims uit Ethiopië een lokale spel. Geïntrigeerd door dit spel ging de Profeet (vzmh) naar zijn vrouw Aisha.

“Aisha, kom en kijk wat ik je wil laten zien.”

Aisha vertelde later als volgt;

“Ik plaatste mijn wang op de schouder van de Boodschapper en begon te kijken.”

Het spel duurde nogal lang. De Profeet keerde zich tot haar en vroeg;

“Vond je het leuk?” Om zijn liefde voor haar te testen zei Aisha; “Nee.” Hoewel de Profeet moe werd, bleef hij het achtereenvolgens proberen.

 

Dezelfde plek

Tijdens het eten en drinken besteedde de profeet aandacht aan de kleinste zaken om Aisha tevreden te stellen. Zo dronk hij uit hetzelfde glas als Aisha en nam hij een hap uit het vlees daar waar Aisha het had gebeten.  

 

Ik hou van Aisha het meest

In een grote groep van mensen vroeg een vriend de Profeet van welke vrouw hij het meest hield. De Profeet (vzmh), zei zonder enig twijfel;

 “Aisha”

 Toen Aisha dezelfde vraag stelde aan het begin van hun huwelijk gaf de Profeet als antwoord; 

“Als een verstrengelde knop.”

Aisha die zo tevreden was met het antwoord dat ze kreeg, herhaalde diezelfde vraag gedurende de komende jaren.

“En? Boodschapper van Allah! Is de verstrengelde knop nog steeds zo sterk?” Waarop de Profeet antwoordde;

“Net zoals op de eerste dag.”

Read 7.395 times
In order to make a comment, please login or register