De Meest Nobele Boodschapper (v.z.m.h) van ALLAH en Zijn Profeetschap

De meest nobele Boodschapper (v.z.m.h) van ALLAH verkondigde zijn profeetschap, presenteerde een Goddelijke leidraad zoals de Quran van Machtige Status en toonde openlijk ongeveer duizend mirakelen volgens onderzoekers. Dat deze mirakelen in hun geheel hebben plaatsgevonden, is zo zeker als zijn verkondiging van profeetschap. De Betekenisvolle Quran verkondigt op veel plaatsen dat zelfs de koppigste heidenen zijn mirakelen niet konden ontkennen, dat zij zijn mirakelen tovenarij noemden bewijzen dit. Alleen om henzelf dwalend te houden of om hun volgers te misleiden noemden ze het – God verhoede – tovenarij.

Voorzeker, het plaatsvinden van de mirakelen van de profeet Mohammed (v.z.m.h) is zo zeker als honderd authentieke overleveringen. Een mirakel is een bevestiging van zijn beweringen door de Schepper van de kosmos, het dient als de uitspraak: “hij spreekt de waarheid”. Net zoals wanneer jij in het territorium en onder toezicht van een sultan zegt: “de sultan heeft mij zo en zo een taak gegeven”. Wanneer er bewijs van je gevraagd wordt en hoe de woorden “het klopt” van de sultan jou bewering bevestigen, zo ook zullen gewoontes en verschijningen die omwille van jouw wensen worden veranderd door de sultan, op een veel zekere en duidelijkere manier dan de woorden “het klopt” jouw bewering bevestigen.

Zo ook heeft de nobele boodschapper verkondigd: “Ik ben een gezondene van de Schepper van dit universum”. En mijn bewijs is dit: met mijn gebeden en verzoeken zal Hij Zijn constante gewoontes doen veranderen. Zie maar: observeer mijn vingers, zoals een vijf kranige bron stroomt er water uit. Observeer de maan, met het wijzen van mijn vinger ernaar splijt het in twee. Observeer die boom, om mij te bevestigen komt het naar mij toe en legt getuigenis af. Observeer dit gerecht, hoewel het genoeg is voor twee of drie man, vult het de magen van tweehonderd of driehonderd man.

Zo toonde hij honderden mirakelen. Nu zijn bewijzen van zijn waarheidsgetrouwheid en tekenen van zijn profeetschap niet alleen gebonden aan deze mirakelen. Misschien, bewijzen voor de oplettende mensen al zijn manieren van doen en daden, gedrag en woorden, karakter en manieren, verschijning en uiterlijk zijn waarheidsgetrouwheid en serieusheid. Zelfs hebben bekenden, zoals de geleerde onder de Kinderen van Israel: Abdullah bin Selem die alleen door het zien van zijn gezicht en na het zeggen van: “in zo’n verschijning bevindt zich geen dwaling, in dit gezicht schuilt geen leugen” zich bekeerd.

Echter zijn er, al zeggen geleerden dat er tot duizend tekenen van zijn profeetschap en mirakelen zijn, duizenden, misschien honderdduizenden tekenen van zijn profeetschap. En op honderdduizenden verschillende wijzen, door honderdduizenden verschillend denkende mensen wordt zijn profeetschap bevestigd. De Betekenisvolle Quran toont behalve dat het op veertig wijzen een wonder is, duizend bewijzen van de profeetschap van Mohammed (v.z.m.h).

En aangezien er profeetschap bestaat onder de mensheid, en honderdduizend personen die profeetschap verkondigden en mirakelen toonden zijn gekomen en gegaan, is de zekerheid van het profeetschap van Mohammed (v.z.m.h) groter dan het geheel. Want de bewijzen, eigenschappen, situaties en manier van handelen jegens volgelingen, die tekenen van profeetschap zijn en boodschappers zoals Isa en Musa (v.z.m.h) profeet laten noemen, zijn bij de nobele profeet Mohammed (v.z.m.h) op een veel volmaaktere en bredere wijze aanwezig.

Aangezien het doel en reden van profeetschap volmaakter in de persoon van Mohammed (v.z.m.h) te vinden is, was deze bevoegdheid met meer zekerheid in hem te vinden dan bij alle andere profeten.

 

 

Read 6.049 times
In order to make a comment, please login or register