De Islam is een Natuurlijke Religie, Het Botst niet met het Verstand

De Islam richt zich tot de gehele mensheid. Zijn essentiële fundamenten zijn niet vastgesteld volgens kenmerken die incidenteel, tijdelijk of gedeeltelijk van aard zijn en die bijzonder zijn voor een bepaald volk. De fundamenten van de Islam zijn vastgesteld volgens de aangeboren tendensen en behoeften, behoeften die hun oorsprong hebben in de schepping van de mens. Om deze reden is de Islam een natuurlijke religie en raakt hij niet uit de tijd. Zijn geloofsprincipes zijn niet gebaseerd op wonderbaarlijke zaken, eerder op intellectuele waarheden en onmiskenbare realiteiten. Vanwege dit feit zal de Islam nooit tegenstrijdig zijn met wetenschappelijke waarheden. Wanneer de voorschriften met betrekking tot de aanbidding en de wettelijke transacties worden onderzocht, wordt het vrij snel duidelijk hoe goed deze voorschriften passen bij de menselijke natuur.

Omdat intelligentie de voornaamste eigenschap is waarmee de mens zich van andere levende wezens onderscheidt, focust de Koran zich vaak op nadenken en op het gebruik van het intellect. De Koran nodigt in bijna 750 van de 6236 verzen de mens uit om na te denken, om te onderzoeken en om zijn intelligentie te gebruiken.

Degenen die weigerden om in de woorden van de Boodschapper van Allah te geloven, zeiden tegen hem: “Laat ons wat wonderen zien, opdat wij in Allah geloven en jou als profeet erkennen.” Hierop heeft Allah in de Koran afkeurend gereageerd, Hij heeft hen aangemoedigd om, in plaats van te vragen om wonderen, te kijken naar de hemelen en de aarde en zich dat ter harte te nemen.

Omdat de Islam veel waarde hecht aan het intellect, verbiedt deze het gebruik van middelen die dat negatief beïnvloeden, zoals alcohol en drugs. Gezond verstand en alertheid zijn immers beter voor de mens dan een duffe geest en sufheid.

Als een religie die in overeenstemming is met de menselijke natuur, schrijft de Islam te allen tijde realistische stelregels voor. De Islam bevat geen verordeningen die niet toepasbaar zijn of die haaks staan op de aangeboren natuur van de mens. Indien er bijvoorbeeld geen water voor handen is om de rituele wassing te verrichten of indien een persoon geen water mag gebruiken vanwege medische redenen, dan kan men met schone aarde de tạyạmmum, de droge rituele wassing, verrichten. Indien iemand niet in staat is om het gebed staand te verrichten, dan kan men het gebed zittend, liggend of zelfs door middel van aanwijzingen verrichten. Als men vanwege ziekte of reizen niet kan vasten, dan mag het vasten op een later tijdstip worden ingehaald; en als ook dat niet mogelijk is, kan er bij wijze van afkopen geld worden gedoneerd aan de armen. Het betalen van de zạkāt, de verplichte islamitische armenbelasting, en het verrichten van de hadj, de pelgrimstocht, zijn alleen verplicht voor degenen die daar genoeg rijkdom voor bezitten. Degenen die aan anderen de Islam verkondigen, zijn alleen verantwoordelijk voor het correct en aangenaam uitdragen ervan; zij hoeven de mensen niet koste wat kost moslim te maken..[qtip:1| Dr. Murat Kaya, Islam]

 

 


[1] Dr. Murat Kaya, Islam

Read 6.444 times
In order to make a comment, please login or register