Jihad

Detail van de Vraag
Sallaam alleikom Is jihad fard ayn?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Beste broeder/zuster,

Jihad is onderverdeeld in 4 groepen:

 1) Jihad tegen onwetendheid

Deze vorm van jihad betekent het uitleggen en vertellen van de juiste informatie aan degenen die het niet weten.. Dit is nodig zodat men op het goede pad blijft. Jihad in kennis is licht in het duisternis. Kennis is een heel belangrijk onderdeel in de islam. 

In de Koran laat Allah het volgende weten aan profeet Mohammed (v.z.m.h.): 

“Nodig, door wijsheid en zachte vermaning, de mensen uit, den weg van uwen Heer te bewandelen. Twist gij met hen, doe het dan op de meest gepaste wijze; want uw Heer weet wel wie van zijn drempel afdwaalt en wie op de Ware weg zijn geleid." [qtip:(1)| Nahl, 16/125]

In een andere soerah; 

“Opdat gij een volk zou worden, dat de anderen tot het goede zou brengen, het goede gebiedende, het slechte verbiedende. Dit volk zal succesvol  en gelukkig zijn.” [qtip:(2)| Âli İmran, 3/104]

De koran was niet slechts bedoeld voor een bepaald volk in een bepaalde tijd. In geen geval. Het zal zelfs tot de dag van afrekening, de geruststelling, de gids en de heilige richtlijn  van de mensheid zijn.

 2) Jihad tegen het ego van de mens

In Soerah Sad, vers 26 waarschuwt Allah over het ego het volgende: 

“Degenen die van de weg van Allah afdwalen, zullen gewis een strenge straf ontvangen”

Onze Profeet (v.z.m.h) laat weten:

“De grootste Jihad is de Jihad tegen het ego.” 

Daarnaast laat de Profeet (v.z.m.h.) het volgende weten:

Jouw grootste vijand, is het ego die je in je hebt. [qtip:(3)| Aclûnî, Keşfü’l-Hafa, Beyrut, I, 143, Hadis No: 413]

Toen de Profeet (v.z.m.h.) van een oorlog terugkwam, zei Hij: 

“Van de kleine jihad zijn we nu weer terug bij de grote jihad.” [qtip:(4)| Kenzu’l-Ummal, IV / 430, Hadis No: 11260]

Deze zeer waardevolle, abstracte woorden van de Profeet (v.z.m.h.) brengt ons tot de conclusie dat Jihad tegenover het ego moeilijker en belangrijker is dan de oorlog tegen anderen.  

 3) Jihad tegen iblis (de duivel)

“Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand.  [qtip:(5)| Fatir 35/6]

Dit vers verheldert en laat zien dat de Satan de grootste vijand van de mens is. Hierbij is het opvallend dat de jihad tegenover de grootste vijand, de grootste jihad is.

 4) Jihad als oorlog

Deze jihad is niet continu, hij heeft een einde. Hierdoor is het niet verplicht voor iedereen hieraan meet e doen. Als de staat genoeg man te been heeft gebracht, dan valt de lasten van de overige mannen van hun schouders af.  

Alles overziend is voor Allah’s wil, de  jihad tegen het ego, verlaten van  hebzucht en egoïstischheid zodat anderen geen schade ervan  leiden, en de jihad tegen satan de jihad van tegenwoordig.  

Samengevat: door tegen zijn ego te strijden, zijn eigen gemak te verlaten om Allah tevreden te stellen, iets achterwege laat waarbij hijzelf er wel beter uitkomt maar daarbij de ander schaadt, wordt bereikt door met zijn eigen ego en met de duivel in oorlog te gaan

 

 

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Read 4 times
In order to make a comment, please login or register