Gebed inhalen

Detail van de Vraag
Ik ben nu zeventien jaar en ben pas begonnen met bidden ik lees net dat je vanaf je puberteit moet beginnen wat moet ik dan doen met al die gebeden die ik nietheb gedaan ???
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Het inhalen van de gebeden moet berekent worden vanaf de pubertijd. De mens is verplicht om te bidden pas wanneer de hersenen en lichaam genoeg ontwikkeld zijn om te weten wat verkeerd of goed is. Vanaf dat moment schrijven de Hafaza engelen de goede daden aan de rechterkant en de slechte daden aan de linkerkant. Dit doen ze een hele leven lang van elk mens. Vanaf dat moment moet men gaan bidden en dat is dus de pubertijd.

De pubertijd is tussen 12 en 15 jaar. Als een dame niet weet wanneer zij haar pubertijd heeft gehad, kan ze rekenen vanaf 12 jaar. En een jongen kan rekenen vanaf 15 jaar.

Je zou de gebeden die je nog moet inhalen kunnen inhalen na elk gebed. Alleen de verplichte gebeden moeten ingehaald worden. Dus de soennah hoeft niet ingehaald te worden. Uiteraard moet je voor je zelf vaststellen hoeveel jaren je nog moet inhalen.

Voorbeeld: Stel je hebt vijf jaar om in te halen. Je zou na elke middaggebed de nog in te halen middaggebed inhalen. Na het avondgebed de nog in te halen avondgebed enz. En dit voor vijf jaar lang.

Op deze manier is het niet alleen makkelijk voor je maar ook is het makkelijk om het bij te houden. Desnoods een lijst met 365 dagen waarop je kunt vinken.

Als je de intentie hebt om alle verzuimde gebeden in te halen en hiermee begint en als je leven eindigt zonder dat je alles hebt kunnen inhalen, dan zal je met deze intentie InshAllah gevrijwaard worden van je gebeden die je niet hebt kunnen inhalen. Immers als je in leven zou blijven dan zou je alle verzuimde gebeden inhalen. Moge Allah jouw een leven schenken waarin je alle gebeden kan inhalen.

Je zou de intentie als volgt kunnen nemen alvorens het inhalen van een gebed: “O mijn Heer, omwille van Uw welbehagen neem ik de intentie om het middaggebed of avondgebed in te halen

Alvorens het inhalen van een gebed dient men eerst de Azaan op te zeggen, vervolgens de ikama. Als men de intentie neemt om meerdere gebeden in te halen bv het middag en namiddaggebed, dan voldoet één keer het opzeggen van de azaan, echter het opzeggen van de ikama voor elk gebed is Soennah.


Verplichte gebed - aantal rekaat

FecrDuhrAsrMagrebIsha
24434

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Read 5 times
In order to make a comment, please login or register